stonecolor logo

FAQ

 

Vad är StoneColor®

Produkten är en helt nyutvecklad färgtyp som är baserad på den senaste nanoteknologin, tvärbindande bindemedel samt UV-beständiga pigment. Produkten har hittills osedda egenskaper såsom stor inträngning i ytorna, hög vidhäftning, stor slitstyrka, extra UV-stabilitet samt motståndskraft mot olja, vatten och de mest använda hushållsprodukterna.

Vad kan den användas till?

StoneColor® är främst utvecklad för att förnya utseendet på stenplattor och beläggningssten. Ytbehandlingen ger dessutom en nytt utseende, och har också en hämmande effekt mot moss- och algbeväxning.

Hur länge håller den och vad täcker garantin?

Produkten förväntas hålla sig fin i 5-10 år, självklart beroende på belastning, användning och underhåll. Om ytan blir ful, är det bara att behandla den igen.
Med StoneColor® följer en femårig garanti som täcker om det finns mer än 3 % avflagning av den behandlade betongytan (och inte hård småsten som är synlig i betongen) - om produkten använts och applicerats enligt föreskrifterna (och att behandlingen av stenplattor eller beläggningssten utförts på en yta som har rengjorts, tvättats/behandlats med StoneCleaner och därefter fått torka ordentligt)
Garantin täcker omkostnader för återbehandling av den angivna ytan med StoneColor®.

Kan StoneColor® användas till annat än stenplattor och beläggningssten?

StoneColor® är speciellt utvecklat för stenplattor och beläggningssten som är framställd av betong. StoneColor® är dock av mycket hög kvalitet och fäster i stort sett på allt - särskilt porösa ytor såsom stenplattor, betong, kalksandsten, terrakotta m.m. Det ska dock poängteras att man själv måste prova sig fram och att garantin uteslutande täcker behandling av stenplattor och beläggningssten.

Kan produkten används inomhus?

Nej, produkten är utvecklad för användning utomhus och innehåller därför råmaterial som har en hämmande effekt på moss- och algbeväxning. Dessa råmaterial är endast godkända för utomhusbruk.

Vem är den typiske köparen av produkten?

Oftast köps StoneColor® av den privata konsumenten som gärna vill spara tid och inte minst pengar. Dessutom håller det fina resultatet ofta längre jämfört med ny sten. Appliceringen kan också utföras av professionella hantverkare.

Kan alla använda det?

I stort sett alla med lite fallenhet för "gör det själv” kan använda produkten. Det enda som krävs är att man vet hur man använder en högtryckstvätt, en borste och en målarroller.

Vilka färger finns StoneColor® i?

StoneColor® är matt. I vissa fall kan StoneColor® glänsa lite omedelbart efter applicering. Ytan blir mattare efter några dagar. Regeln är emellertid att ju blankare en yta är, desto mer kan den glänsa.

Hur underhåller jag?

Underhållet utförs på samma sätt som man normalt utför underhåll av stenplattor. Regelbunden städning är en god idé. Vi rekommenderar dessutom att man en gång om året tvättar av sina stenplattor med StoneCleaner och en skurborste. StoneColor® tål fint algmedel, Roundup, ogräsbrännare (men det är viktigt att hålla den i rörelse), högtryckstvätt, max 120 bar (men det är viktigt att hålla den i rörelse).